MSD Manual

Hãy xác nhận rằng quý vị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Đang tải

Bệnh đa dây thần kinh

(Bệnh đơn dây thần kinh hỗn hợp)

Theo

Michael Rubin

, MDCM, Weill Cornell Medical College

Xem lại/Duyệt lại toàn bộ lần cuối Thg9 2016| Sửa đổi nội dung lần cuối cùng Thg9 2016

Bệnh đơn dây thần kinh hỗ hợp đặc trưng bởi rối loạn cảm giác và yếu cơ trong vùng chi phối của (các) dây thần kinh đó.

Bệnh nhiều đơn dây thần kinh riêng rẽ thường là theo sau các rối loạn:

Tuy nhiên, đái tháo đường thường gây ra bệnh lý tổn thương đa dây thần kinh ngoại biên.

Bệnh viêm nhiều dây thần kinh đặc trưng bởi đau, yếu, và dị cảm theo vùng phân phối của các dây thần kinh đó. Tổn thương thần kinh vận động thuần túy bắt đầu với yếu cơ mà không đau; tổn thương thần kinh cảm giác thuần túy bắt đầu với những rối loạn cảm giác mà không có yếu cơ. Lúc đầu, bệnh viêm nhiều dây thần kinh thường không cân đối; dây thần kinh có thể bị tổn thương tất cả cùng một lúc hoặc theo tiến trình. Sự tổn thương của nhiều dây thần kinh có thể giống như bệnh lý đa dây thần kinh

Gần như có thể chẩn đoán bằng các triệu chứng và thăm khám lâm sàng. Nếu lâm sàng không gợi ý, điện cơ có thể xác định chẩn đoán, định khu thương tổn, đánh giá mức độ nghiêm trọng và tiên lượng bệnh.

Điều trị các bệnh lý căn nguyên.

Các chuyên gia đọc thêm

Cũng quan tâm

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

TRÊN CÙNG