MSD Manual

Hãy xác nhận rằng quý vị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe

honeypot link

Kiến thức Y khoa Toàn cầu

Sửa đổi nội dung lần cuối cùng Thg9 2021

Vào năm 2015, Cẩm nang bắt đầu một hành trình đầy tham vọng: Giúp 3 tỷ nhân viên y tế và bệnh nhân trên toàn cầu có thể tiếp cận nguồn thông tin y khoa hiện hành tốt nhất vào năm 2020. Ngày nay, chúng tôi đang xây dựng dựa trên thành công này và tiếp tục cam kết của mình về kiến thức y khoa. 

Sứ mệnh của chúng tôi rất đơn giản: Chúng tôi tin rằng thông tin y khoa là quyền lợi chung và mọi người cần phải được tiếp cận nguồn thông tin y khoa chính xác và đáng tin cậy. Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ, lưu giữ và chia sẻ thông tin y khoa tốt nhất hiện hành để giúp đưa ra những quyết định sáng suốt hơn, tăng cường các mối quan hệ giữa bệnh nhân và nhân viên y tế, cũng như cải thiện kết quả chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới. 

Kiến thức y khoa là sức mạnh. Hãy cùng truyền bá.

 

 
 

 

QUA CÁC CON SỐ

Tìm hiểu thêm về tác động từ sứ mệnh của chúng tôi:

 

đã tiếp cận được nội dung của Cẩm nang.

 

liên tục cập nhật nội dung Cẩm nang để phản ánh những thông tin y khoa mới nhất và chính xác nhất.

 

có phiên bản Cẩm nang riêng của các ngôn ngữ đó để nâng cao khả năng truy cập và dễ sử dụng.

 

tăng cường cơ sở dữ liệu toàn diện của chúng tôi về các chủ đề y khoa có video, hình ảnh, hoạt họa, công cụ tính trong y khoa và ngày càng nhiều các tài nguyên khác như ứng dụng dành cho thiết bị di động và Podcast minh họa trong y khoa của chúng tôi.

 

với giới chuyên môn và bệnh nhân trên toàn cầu qua các phương tiện truyền thông xã hội và nền tảng khác, hỗ trợ cho các cuộc đối thoại có ý nghĩa về các chủ đề y khoa quan trọng nhất.

 

cải thiện trải nghiệm người dùng với sáng kiến phi lợi nhuận này, như một sự thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc mang lại khả năng tiếp cận miễn phí và công khai với nguồn thông tin y khoa.

 

 

 

 

 

 


 

 

Ngày nâng cao Nhận thức về Kiến thức Y khoa Toàn cầu

Diễn ra vào ngày 15 tháng Mười năm 2020, Ngày nâng cao Nhận thức về Kiến thức Y khoa Toàn cầu là lời kêu gọi dành cho tất cả các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, sinh viên y khoa và người tiêu dùng nhằm tôn vinh và thúc đẩy sức mạnh của thông tin y khoa có thể hiện thực hóa. Đây là cách quý vị có thể tham gia:

 

 

 

 

 

 

 

• Hiểu biết về sức khỏe của quý vị: Nâng cao kiến thức sức khỏe của quý vị bằng cách tìm hiểu về mối liên hệ giữa kiến thức y khoa tốt hơn với các kết quả cải thiện hơn về sức khỏe. Cam kết đọc một bài báo về sức khỏe mỗi tuần và tham gia học tập suốt đời về kiến thức y khoa.

 

 

• Đảm bảo nguồn thông tin về sức khỏe của quý vị là đáng tin cậy: Tìm hiểu những gì tạo nên thông tin tốt về sức khỏe và cách kiểm tra các nguồn thông tin y khoa trực tuyến. Đánh dấu các trang web như The Merck Manuals (Cẩm nang Merck) và Centers for Disease Control and Prevention (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh). Nói chuyện với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của quý vị về cách thức để nắm rõ thông tin sức khỏe của chính quý vị.

 

 

• Tiếp tục chia sẻ kiến thức y khoa chính xác và cập nhật: Thể hiện cam kết của quý vị bằng cách thêm huy hiệu Kiến thức Y khoa Toàn cầu vào các trang cá nhân của quý vị và nói chuyện với gia đình và bạn bè về tầm quan trọng của kiến thức y khoa chính xác.

 

Với những việc làm này, các cá nhân được khuyến khích thực hiện các hành động cụ thể, bao gồm cả việc thêm Huy hiệu Kiến thức Y khoa Toàn cầu vào hồ sơ xã hội của họ, đánh dấu trang MsdManuals.com và trò chuyện với gia đình và bạn bè về tầm quan trọng của thông tin y khoa hiện hành, đáng tin cậy.  

Hãy nhớ theo dõi chúng tôi trên các kênh xã hội yêu thích của quý vị để biết các nguồn thông tin và nội dung trên mạng xã hội, hoặc tìm kiếm #GMKAwarenessDay