MSD Manual

Hãy xác nhận rằng quý vị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe

honeypot link

Các video

Xem tất cả
Cách khám cổ
Đặc tính
Cách khám tình trạng tâm thần
Đặc tính

Từ chối trách nhiệm

Lưu ý quan trọng: Các tác giả, nhà phê bình và biên tập viên của tài liệu này đã rất nỗ lực nhằm đảm bảo rằng các phương pháp điều trị, các loại thuốc và thảo luận về thực hành y khoa là chính xác và tuân thủ các tiêu chuẩn được chấp nhận tại thời điểm công bố. Tuy nhiên, những thay đổi liên tục về thông tin do việc nghiên cứu vẫn đang tiếp diễn và kinh nghiệm lâm sàng, sự khác biệt hợp lý về ý kiến giữa các cơ quan chức năng, các khía cạnh đặc thù của các tình huống lâm sàng đơn lẻ và khả năng sai sót của con người trong quá trình chuẩn bị một nội dung đồ sộ như vậy cũng có nghĩa rằng các nguồn thông tin y tế khác có thể có sự khác biệt với các thông tin trong trang web này. Thông tin trên trang này không nhằm mục đích tư vấn chuyên môn và không nhằm thay thế tư vấn riêng với bác sĩ, dược sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe có trình độ chuyên môn khác. Người đọc không nên bỏ qua việc tư vấn y tế hoặc trì hoãn việc tìm kiếm tư vấn y tế do thông tin nào đó có trên trang web này.

Nội dung trong Cẩm nang phản ánh thực hành và thông tin y tế tại Hoa Kỳ. Bên ngoài Hoa Kỳ, các hướng dẫn lâm sàng, các tiêu chuẩn thực hành và ý kiến chuyên môn có thể khác nhau và độc giả nên tham khảo các nguồn y tế địa phương. Xin lưu ý, không phải tất cả nội dung có sẵn bằng tiếng Anh đều có ở mọi ngôn ngữ.

TRÊN CÙNG