MSD Manual

Hãy xác nhận rằng quý vị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Đang tải

Làm thế nào để Đánh giá Dáng đi, Tư thế và Phối hợp động tác

Theo

George Newman

, MD, PhD, Albert Einstein Medical Center

Xem lại/Duyệt lại toàn bộ lần cuối Thg2 2018| Sửa đổi nội dung lần cuối cùng Thg2 2018
Nguồn chủ đề

Dáng đi, tư thế và phối hợp động tác bình thường đòi hỏi sự toàn vẹn của con đường vận động, tiền đình, tiểu não, và nhận cảm cảm giác (xem thêm Bệnh lý vận động và tiểu não). Một tổn thương ở bất kỳ con đường nào kể trên sẽ gây ra những thiếu sót đặc trưng:

  • Bệnh nhân bị thất điều tiểu não có dáng đi chân dạng rộng để giữ ổn định.

  • Bàn chân rủ gây ra dáng đi bàn chân ngựa (nâng bàn chân lên cao hơn bình thường để tránh chạm chân xuống nền).

  • Yếu cơ đai chậu gây ra dáng đi như vịt.

  • Co cứng chi dưới gây ra dáng đi cắt kéo và đi vòng tròn.

  • Bệnh nhân bị tổn thương cơ quan nhận cảm cảm giác phải luôn nhìn xuống nơi sẽ đặt bàn chân của mình để tránh vấp, ngã.

Phối hợp có thể được khám bằng các nghiệm pháp ngón tay trỏ - mũi hoặc đầu gối - cẳng chân, giúp phát hiện các cử động thất điều.

Các chuyên gia đọc thêm

Cũng quan tâm

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

TRÊN CÙNG