MSD Manual

Hãy xác nhận rằng quý vị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Đang tải

Tổng quan về chức năng tuyến thượng thận

Theo

Ashley B. Grossman

, MD,

  • University of Oxford; Fellow, Green-Templeton College
  • Barts and the London School of Medicine
  • Royal Free Hospital, London

Xem lại/Duyệt lại toàn bộ lần cuối Thg1 2018| Sửa đổi nội dung lần cuối cùng Thg1 2018
Nguồn chủ đề

Tuyến thượng thận nằm ở cực trên của mỗi thận (xem hình: Tuyến thượng thận.), bao gồm

  • phần vỏ

  • phần tủy

Vỏ thượng thận và tủy thượng thận có chức năng nội tiết riêng biệt.

Tuyến thượng thận.

Tuyến thượng thận.

Vỏ thượng thận

Vỏ thượng thận sản xuất

  • Glucocorticoids (chủ yếu cortisol)

  • Mineralocorticoids (chủ yếu aldosterone)

  • Androgens (chủ yếu dehydroepiandrosterone và androstenedione)

Glucocorticoids kích thích và ức chế sự phiên mã gen ở nhiều tế bào và hệ cơ quan. Vai trò chỷ yếu là: chống viêm và làm tăng quá trình đường phân ở gan.

Mineralocorticoid điều hoà vận chuyển chất điện phân trên bề mặt biểu mô, đặc biệt là giữ natri và thải kali ở tế bào ống thận.

Androgen của tuyến thượng thận, chủ yếu thể hiện hoạt tính sinh lý sau khi chuyển thành testosterone và dihydrotestosterone.

Sinh lý học của hệ dưới đồi - tuyến yên - thượng thận được bàn luận thêm sau đây.

Tủy thượng thận

Tủy thượng thận bao gồm các tế bào ưa chrom, tổng hợp và tiết ra catecholamine (chủ yếu là epinephrine và 1 lượng nhỏ norepinephrine). Các tế bào ưa chrom cũng sản xuất các amin sinh học và peptid (ví dụ histamine, serotonin, chromogranins, hoocmon neuropeptide). Epinephrine norepinephrine, là những amin có tác động chính của hệ thần kinh giao cảm, chịu trách nhiệm cho phản ứng "rút lui hoặc chiến đấu" (tức là các tác động co bóp ở tim, giãn phế quản, co mạch ngoại biên và nội tại bằng giãn cơ vân, các phản ứng chuyển hóa bao gồm thoái hóa glycogen, thoái hóa lipid, tiết renin)

Những hội chứng lâm sàng

Phần lớn hội chứng suy thượng thận ảnh hưởng đến nồng độ của tất cả các hormon vỏ thượng thận. Suy giảm chức năng có thể là tiên phát (giảm chức năng tại tuyến,Bệnh Addison) hoặc thứ phát (do thiếu kích thích tuyến thượng thận từ tuyến yên hoặc vùng dưới đồi, mặc dù một số chuyên gia xếp loại giảm chức năng vùng dưới đồi là suy thượng thận cấp thứ ba.

Cường chức năng tuyến thượng thận gây ra hội chứng lâm sàng khác biệt tùy thuộc vào hoóc môn có liên quan:

Các hội chứng này thường có các triệu chứng trùng lặp.

Cường chức năng tuyến thượng thận có thể là do phản ứng bù trừ, ví dụ như trong tăng sản thượng thận bẩm sinh, hoặc do tăng sản, u tuyến hoặc ung thư biểu mô tuyến.

Cũng quan tâm

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

TRÊN CÙNG