MSD Manual

Hãy xác nhận rằng quý vị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe

honeypot link

Bệnh Hemoglobin S-C

Theo

Evan M. Braunstein

, MD, PhD, Johns Hopkins School of Medicine

Xem lại/Duyệt lại toàn bộ lần cuối Thg1 2017| Sửa đổi nội dung lần cuối cùng Thg1 2017

Bệnh Hemoglobin SC là bênh huyết sắc tố có các triệu chứng tương tự như bệnh hồng cầu lliềm, nhưng thường ít nghiêm trọng hơn.

Có 10% người da đen Hb S trait (gâybệnh hồng cầu lưỡi liềm), nên dạng dị hơp tử phối hợp S-C phổ biến hơn là bệnh đồng hợp tử Hb C. Thiếu máu ở bệnh Hb S-C nhẹ hơn thiếu máu ở bệnh hồng cầu liềm; một số bệnh nhân thậm chí có mức Hb bình thường.

Triệu chứng tương tự như triệu chứng của bệnh hồng cầu liềm, nhưng thường ít gặp hơn và ít nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, hay gặp các triệu chứng tiểu máu, xuất huyết võng mạc, hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi. Lách có thể to.

Cần nghĩ đến bệnh Hb S-C ở những bệnh nhân có các đặc điểm lâm sàng của bệnh hồng cầu liềm hoặc phát hiện thấy những hồng cầu hình liềm. Trên tiêu bản máu ngoại vi thấy các hồng cầu bia bắn, hiếm khi thấy hồng cầu liềm. Chẩn đoán xác định dựa vào điện di Hb

Điều trị có thể tương tự như điều trị bệnh hồng cầu liềm nhưng chỉ trong trường hợp nặng.

Các chuyên gia đọc thêm

Cũng quan tâm

TRÊN CÙNG