MSD Manual

Hãy xác nhận rằng quý vị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Những người rà soát Một số Chương Nhất định

Sửa đổi nội dung lần cuối cùng Thg5 2020

Bác sĩ William E. Brant

Giáo sư X quang và Trưởng khoa Chụp Ngực-Bụng, Đại học Virginia

Bác sĩ Michael F. Cellucci

Trợ lý Giáo sư Nhi khoa, Trường Cao đẳng Y khoa Sidney Kimmel thuộc Đại học Thomas Jefferson; Bác sĩ Điều trị, Phòng Giới thiệu Chẩn đoán/Cấy ghép Tạng Rắn, Bệnh viện Nhi đồng Nemours/AI duPont

Bác sĩ Nha khoa Robert B. Cohen

Phó Giáo sư Lâm sàng về Nha khoa, Trường Đại học Nha khoa Tufts

Bác sĩ Sidney Cohen

Giáo sư Y khoa, Trường Cao đẳng Y khoa Sidney Kimmel thuộc Đại học Thomas Jefferson; Đồng Giám đốc, Chương trình Nghiên cứu Sự Chuyển động của Dạ dày-ruột, Bệnh viện Đại học Jefferson

Bác sĩ Eugene P. Frenkel

Giáo sư Nội khoa và X quang, Chủ nhiệm Xuất sắc của Patsy R. và Raymond D. Nasher trong Nghiên cứu Ung thư, Chủ nhiệm Xuất sắc của Elaine Dewey Sammons trong Nghiên cứu Ung thư đã vinh danh Bác sĩ Eugene P. Frenkel, một giải thưởng của Giáo sư A. Kenneth Pye về Nghiên cứu Ung thư, Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas tại Dallas

Bác sĩ J. Carlton Gartner

Giáo sư Nhi khoa, Trường Cao đẳng Y khoa Sidney Kimmel thuộc Đại học Thomas Jefferson; Bác sĩ nhi khoa trưởng, Bệnh viện Nhi đồng Nemours/Al duPont

Bác sĩ Christopher P. Raab

Phó Giáo sư Nhi khoa, Trường Cao đẳng Y khoa Sidney Kimmel thuộc Đại học Thomas Jefferson; Bác sĩ Điều trị, Phòng Giới thiệu Chẩn đoán, Bệnh viện Nhi đồng Nemours/Alfred I. duPont

Bác sĩ Melvin I. Roat

Phó Giáo sư Lâm sàng về Nhãn khoa, Trường Cao đẳng Y khoa Sidney Kimmel thuộc trường Đại học Thomas Jefferson; Bộ phận Dịch vụ giác mạc, Bệnh viện mắt Wills

Bác sĩ Stewart Shankel

Giáo sư Danh dự, Trường Đại học Loma Linda

Bác sĩ Catherine M. Soprano

Trợ lý Lâm sàng Giáo sư Nhi khoa, Trường Cao đẳng Y khoa Sidney Kimmel thuộc Đại học Thomas Jefferson; Bác sĩ Điều trị, Phòng Giới thiệu Chẩn đoán, Bệnh viện Nhi đồng Nemours/Alfred I. duPont