MSD Manual

Hãy xác nhận rằng quý vị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Nhân viên xuất bản và sản xuất

Sửa đổi nội dung lần cuối cùng Thg10 2020

PHÒNG CẨM NANG

Michael DeFerrari

Jennifer Doyle

Vahe Grigoryan

Sheree Howell

Ahmad Ibrahim

Brian Konrad

Jamie Poole

Dawn Willis

NHÓM XUẤT BẢN CẨM NANG

Melissa Adams 

Leta S. Bracy

Shawnee Brown

Nichole Noel

Sheryl Olinsky Borg

Randi Smith-Billett

Michael Wisniewski

NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG GÓP SẢN XUẤT

Elisabeth Browning

Christopher C. Butts

Bác sĩ David Goldman

Bác sĩ Bram Greenberg

Bác sĩ Marjorie Lazoff

Michael Reingold

Bác sĩ Roger I. Schreck