MSD Manual

Hãy xác nhận rằng quý vị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Lịch sử của Cẩm nang MSD

Sửa đổi nội dung lần cuối cùng Thg5 2020

Năm 1899, nhà sản xuất thuốc Merck & Co. (hiện nay là Merck Sharpe & Dohme Corp.) của Mỹ lần đầu tiên xuất bản một cuốn sách tham khảo nhỏ dành cho các bác sĩ và dược sĩ có tiêu đề là Cẩm nang Merck về nguyên liệu thuốc men. Cuốn sách này ý nghĩa như một trợ giúp cho các bác sĩ và dược sĩ, nhắc nhở các bác sĩ rằng “Trí nhớ là nguy hiểm”. Kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng và toàn diện, Cẩm nang Merck (như sau này được biết đến) đã trở thành một cuốn sách yêu thích của những người liên quan đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe và những người khác cần tài liệu tham khảo về y tế. Ngay cả Albert Schweitzer cũng mang một cuốn đến Châu Phi vào năm 1913 và Đô đốc Byrd mang một cuốn đến Nam Cực vào năm 1929.

Trong những năm qua, mỗi phiên bản tiếp theo của cuốn sách đã tăng kích thước và phạm vi, cuối cùng trở thành một trong những nguồn tài liệu y tế toàn diện được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.  Vào những năm 1980, cuốn sách này đã được dịch sang hơn mười ngôn ngữ.

Vào năm 1990, chúng tôi đã giới thiệu Cẩm nang Merck trong lĩnh vực lão khoa. Cuốn sách này nhanh chóng trở thành tài liệu bán chạy nhất về y khoa lão khoa, cung cấp thông tin cụ thể và toàn diện về chăm sóc người cao tuổi. Phiên bản thứ 3 được xuất bản bằng năm thứ tiếng. Cẩm nang Merck về Sức khỏe & Lão hóa, xuất bản năm 2004, tiếp tục cam kết của chúng tôi về giáo dục trong chăm sóc lão khoa, cung cấp thông tin sức khỏe về lão hóa và người cao tuổi bằng từ ngữ dễ hiểu của công chúng.

Vào năm 1997, Cẩm nang Thông tin Y khoa Merck Phiên bản Tại nhà đã được xuất bản. Trong cuốn sách mang tính cách mạng này, các biên tập viên đã dịch các thông tin y tế phức tạp trong Cẩm nang Merck sang ngôn ngữ dễ hiểu, tạo ra một cuốn sách để những người không có bằng y khoa có thể tiếp cận được. Cuốn sách đó đã được cập nhật vào năm 2003 để trở thành Phiên bản Tại nhà Thứ hai và vào năm 2009 trở thành Sách giáo khoa về Sức khỏe Tại nhà của Cẩm nang Merck.

Vào năm 1999, biên bản một trăm năm (lần thứ 17) của Cẩm nang đã được xuất bản và các phiên bản kỹ thuật số đầu tiên của Cẩm nang đã được cung cấp miễn phí trên trực tuyến. Ngay sau đó, Cẩm nang đã được phát hành dưới dạng các ứng dụng cầm tay để tận dụng những tiến bộ trong công nghệ và để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của các độc giả.

Trong những năm qua, các Cẩm nang, cả loại dành cho chuyên gia và người tiêu dùng, đã được dịch sang 17 ngôn ngữ. Một số bản dịch này cũng đã có sẵn trên trực tuyến.  Các phiên bản kỹ thuật số của Cẩm nang ở các quốc gia bên ngoài Hoa Kỳ và Canada có tiêu đề là Cẩm nang MSD.

Vào năm 2014, quyết định đã được đưa ra để chuyển sang các ấn phẩm chỉ dành cho kỹ thuật số. Cập nhật liên tục nội dung kỹ thuật số cho phép Cẩm nang theo kịp với những tiến bộ nhanh chóng hiện tại về thông tin y tế. Xuất bản kỹ thuật số cũng cho phép Cẩm nang bao gồm tất cả các phương thức đa phương tiện và giải phóng cẩm nang khỏi giới hạn dung lượng thông tin của sách đóng bìa