MSD Manual

Hãy xác nhận rằng quý vị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Các biên tập viên và quy trình biên tập

Sửa đổi nội dung lần cuối cùng Thg10 2020

TỔNG BIÊN TẬP

Bác sĩ Robert S. Porter

Merck & Co., Inc, Kenilworth, NJ, USA; Trợ lý Giáo sư lâm sàng, Khoa Cấp cứu, trường Cao đẳng Y khoa Jefferson

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Bác sĩ Justin L. Kaplan

Merck & Co., Inc, Kenilworth, NJ, USA; Trợ lý Giáo sư lâm sàng, Khoa Cấp cứu, trường Cao đẳng Y khoa Jefferson

BIÊN TẬP VIÊN CAO CẤP

Bác sĩ Richard B. Lynn 

TRỢ LÝ BIÊN TẬP VIÊN CAO CẤP

Bác sĩ Madhavi Reddy

NHÂN VIÊN BIÊN TẬP

Karen T. Albright

Elisabeth C. Browning

Keryn A.G. Lane

Crystal G. Norris 

Susan C. Short

Michelle A. Steigerwald

Nội dung Cẩm nang được tạo theo quy trình tương tự như sách giáo khoa và tạp chí y khoa danh tiếng nhất. Các bước có sự tham gia của

  1. Tác giả bên ngoài
  2. Nhà bình duyệt bên ngoài
  3. Người thẩm định là dược sĩ bên ngoài
  4. Biên tập viên là bác sĩ nội bộ
  5. Người viết văn y khoa nội bộ
  6. Tổng biên tập
  7. Biên tập viên giám sát
  8. Đánh giá và sửa đổi cuối cùng của tác giả

Hơn 300 tác giả độc lập của chúng tôi, tất cả đều là chuyên gia trong lĩnh vực của họ, chuẩn bị nội dung các chương của họ và chuyển nó cho một hoặc nhiều trong số 26 nhà bình duyệt y khoa độc lập ở Ban Biên tập Cẩm nang MSDnhân viên duyệt bài. Những nhà bình duyệt, là những người có thẩm quyền trong chuyên môn tương ứng của họ và không liên quan đến MSD, xem xét nội dung để đảm bảo rằng nội dung hoàn chỉnh, chính xác và không thiên vị; khi cần thiết, họ yêu cầu bổ sung hoặc chỉnh sửa tài liệu của tác giả. Sau khi bình duyệt, một chuyên gia là dược sĩ bên ngoài MSD xem xét liều lượng thuốc và các khuyến nghị để đảm bảo độ chính xác. Sau các bước bên ngoài này, đội ngũ biên tập viên nội bộ của Cẩm nang gồm các bác sĩ và các nhà văn y khoa được đào tạo sẽ xem xét nội dung để xem có nên thêm, xóa hoặc sửa đổi bất kỳ tài liệu nào (bao gồm cả các liên kết đa phương tiện và các liên kết bên ngoài) để làm rõ hơn cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe không chuyên biệt (Phiên bản dành cho chuyên gia) và người tiêu dùng (Phiên bản dành cho người tiêu dùng). Ngoài ra, tất cả các biên tập viên nội bộ của Cẩm nang đều chỉnh sửa nội dung để đảm bảo nội dung đạt độ rõ ràng và tiêu chuẩn về kiểu dáng của Cẩm nang vốn được biết đến từ lâu.