MSD Manual

Hãy xác nhận rằng quý vị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Đang tải

Tổng quan các xét nghiệm và thủ thuật Tim mạch

Nguồn chủ đề

Các xét nghiệm không xâm lấn và xét nghiệm xâm lấn giúp ta hiểu được cấu trúc và hoạt động chức năng tim (xem Bảng: Các xét nghiệm để đánh giá giải phẫu tim và chức năng tim). Ngoài ra, các biện pháp điều trị còn có thể được thực hiện trong quá trình làm một số thăm dò chẩn đoán cụ thể (ví dụ:, can thiệp động mạch vành qua da trong quá trình thông tim, triệt đốt bằng năng lượng sóng tần số radio trong quá trìnhthăm dò điện sinh lý tim).

Bảng
icon

Các xét nghiệm để đánh giá giải phẫu tim và chức năng tim

Ứng dụng

Xét nghiệm thăm dò

Chức năng thất trái

Chụp buồng thất cản quang

Chẩn đoán và tiên lượng bệnh động mạch vành

Nghiệm pháp gắng sức với điện tâm đồ, hình ảnh tưới máu cơ tim hoặc siêu âm tim.

Khả năng sống còn của cơ tim.

Chụp cắt lớp phát xạ đơn photon (SPECT) khi nghỉ đánh giá tưới máu cơ tim.

Nghiệm pháp gắng sức (sử dụng dobutamine liều thấp) với siêu âm tim

Cũng quan tâm

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

TRÊN CÙNG