MSD Manual

Hãy xác nhận rằng quý vị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Đang tải

Làm thế nào để Đánh giá Hệ Thần kinh tự động

Theo

George Newman

, MD, PhD, Albert Einstein Medical Center

Xem lại/Duyệt lại toàn bộ lần cuối Thg2 2018| Sửa đổi nội dung lần cuối cùng Thg2 2018

(Xem thêm Giới thiệu về Khám Thần kinh và Tổng quan về Hệ Thần kinh tự động.)

Đánh giá hệ thần kinh tự động bao gồm việc kiểm tra những vấn đề dưới đây:

Cần lưu ý đến các rối loạn về ruột, bàng quang, tình dục và chức năng vùng dưới đồi.

Các chuyên gia đọc thêm

Cũng quan tâm

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

TRÊN CÙNG