MSD Manual

Hãy xác nhận rằng quý vị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Đang tải

Sinh thiết thần kinh và cơ

Theo

Michael C. Levin

, MD,

  • College of Medicine, University of Saskatchewan
  • University of Tennessee Health Science Center

Xem lại/Duyệt lại toàn bộ lần cuối Thg7 2016| Sửa đổi nội dung lần cuối cùng Thg7 2016

Sinh thiết thần kinh và cơ thường được thực hiện đồng thời.

Sinh thiết thần kinh có thể giúp phân biệt bệnh đa dây thần kinh tổn thương sợi trục với mất myelin khi các xét nghiệm khác không chắc chắn. Cần chọn một dây thần kinh chi phối cho khu vực bị ảnh hưởng. Nếu bệnh lý đa dây thần kinh theo dõi do viêm mạch, phải lấy cả mẫu bệnh phẩm da để tăng khả năng phát hiện bất thường đặc trưng của mạch máu. Nếu sinh thiết cho thấy mất đầu tận cùng thần kinh, sinh thiết da có thể giúp khẳng định chẩn đoán bệnh đa dây thần kinh sợi nhỏ.

Sinh thiết cơ có thể giúp chẩn đoán xác định bệnh lý cơ.

Cũng quan tâm

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

TRÊN CÙNG