MSD Manual

Hãy xác nhận rằng quý vị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Đang tải

Điện cơ (EMG) và đo tốc độ dẫn truyền

Theo

Michael C. Levin

, MD,

  • College of Medicine, University of Saskatchewan
  • University of Tennessee Health Science Center

Xem lại/Duyệt lại toàn bộ lần cuối Thg7 2016| Sửa đổi nội dung lần cuối cùng Thg7 2016

Khi gặp khó khăn trên lâm sàng để xác định xem liệt do một dây thần kinh, cơ, hoặc bệnh lý synap thần kinh cơ, những xét nghiệm này có thể xác định dây thần kinh và cơ bị ảnh hưởng.

Điện cơ

Trong điện cơ, kim được cắm vào cơ, và hoạt động điện được ghi lại trong khi cơ co và nghỉ. Thông thường, điện thế nghỉ khi cơ nghỉ; khi co cơ tối thiểu, điện thế hoạt động của các đơn vị vận động đơn lẻ xuất hiện. Khi co cơ tăng lên, số lượng các điện thế tăng lên, hình thành hình ảnh giao thoa điện thế.

Các sợi cơ bị rối loạn phân bố thần kinh được phát hiện bằng sự gia tăng hoạt động khi cắm kim và hoạt động tự phát bất thường (giật sợi cơ và giật bó cơ); Có ít đơn vị vận động được nạp trong khi co cơ, giảm hình ảnh giao thoa. Các nhánh sợi trục còn sót sẽ phân bố vào các sợi cơ kế cận, làm nới rộng đơn vị vận động và tạo ra các điện thế hoạt động khổng lồ.

Trong các bệnh cơ, mỗi sợi cơ bị ảnh hưởng mà không liên quan đến các đơn vị vận động; do đó, biên độ của điện thế hoạt động bị giảm xuống, nhưng hình ảnh giao thoa vẫn còn đầy đủ.

Xét nghiệm đo tốc độ dẫn truyền thần kinh

Trong các xét nghiệm đo tốc độ dẫn truyền thần kinh, một dây thần kinh ngoại vi được kích thích điện ở một số điểm dọc theo đường đi của nó tới cơ, và thời điểm bắt đầu co cơ được ghi lại. Thời gian một xung thần kinh cần để truyền qua một chiều dài đo được của dây thần kinh sẽ xác định vận tốc dẫn truyền. Thời gian cần thiết để đi qua đoạn gần cơ nhất được gọi là thời gian tiềm tàng ở ngọn chi. Các phép đo tương tự có thể được thực hiện đối với dây thần kinh cảm giác. Các xét nghiệm đo tốc độ dẫn truyền thần kinh kiểm tra các các dây thần kinh lớn, có myelin, không kiểm tra các dây thần kinh bị ít myelin hoặc không có myelin.

Trong bệnh thần kinh, tốc độ dẫn truyền thường chậm lại và mô hình đáp ứng có thể cho thấy sự phân tán điện thế do sự tham gia không đều giữa các sợi có myelin và không có myelin. Tuy nhiên, khi các chứng bệnh thần kinh chỉ ảnh hưởng đến những sợi nhỏ không có myelin hoặc được bao rất ít myeline (hoặc khi liệt là do bệnh cơ), kết quả thường là bình thường.

Một dây thần kinh có thể được kích thích nhiều lần để đánh giá thần kinh cơ để đánh giá hiện tượng mỏi synap; ví dụ, đáp ứng giảm dần biên độ trong bệnh nhược cơ.

Các chuyên gia đọc thêm

Cũng quan tâm

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

TRÊN CÙNG