MSD Manual

Hãy xác nhận rằng quý vị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Đang tải

Ngủ quá mức vô căn

Theo

Karl Doghramji

, MD, Jefferson Sleep Disorders Center, Thomas Jefferson University

Xem lại/Duyệt lại toàn bộ lần cuối Thg10 2014| Sửa đổi nội dung lần cuối cùng Thg10 2014

Ngủ quá mức vô căn là tình trạng buồn ngủ ban ngày quá mức có hoặc không có thời gian ngủ dài; nó được phân biệt với ngủ rũ ở triệu chứng không mất trương lực cơ, ảo giác ngủ và bóng đè.

Ngủ quá mức vô căn không phải là đặc trưng. Nguyên nhân được cho là rối loạn chức năng hệ thần kinh trung ương.

Buồn ngủ quá mức ban ngày là triệu chứng chính; thời gian ngủ có thể có hoặc không kéo dài.

Chẩn đoán

  • Bệnh sử hoặc nhật ký ngủ

  • Test giấc ngủ

Trong chứng mất ngủ vô căn với thời gian ngủ kéo dài, bệnh sử hoặc nhật ký ngủ cho thấy > 10 giờ đêm; trong chứng buồn ngủ vô căn mà không có thời gian ngủ kéo dài ( > 6 giờ nhưng< 10 giờ). Trong cả hai trường hợp, điện não đồ cho thấy không có bằng chứng về các bất thường về giấc ngủ khác. Test đánh giá độ chậm vào giấc ngủ cho thấy độ trễ ngủ ngắn (< 8 phút) với ít hơn 2 khoảng thời gian ngủ REM.

Điều trị

  • Tương tự như ngủ rũ

Điều trị cũng tương tự như ngủ rũ, trừ thuốc chống mất trương lực cơ là không cần thiết (xem Ngủ rũ : Điều trị).

Các chuyên gia đọc thêm

Cũng quan tâm

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

TRÊN CÙNG