honeypot link

MSD Manual

Hãy xác nhận rằng quý vị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Tổng quan về hội chứng sốt chu kỳ di truyền

Theo

Apostolos Kontzias

, MD, Stony Brook University School of Medicine

Xem lại/Duyệt lại toàn bộ lần cuối Thg2 2017| Sửa đổi nội dung lần cuối cùng Thg2 2017

Hội chứng sốt chu kỳ di truyền là rối loạn di truyền đặc trưng bởi các đợt tái diễn của sốt và các triệu chứng mà không giải thích được bởi các nguyên nhân khác.

Hầu hết các bệnh nhân biểu hiện bệnh từ thời thơ ấu; < 10% biểu hiện bệnh sau 18 tuổi. Các rối loạn đặc trưng nhất là

Các rối loạn khác bao gồm

Cũng quan tâm

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

TRÊN CÙNG