MSD Manual

Hãy xác nhận rằng quý vị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe

honeypot link

chứng dính liền khớp sọ sớm

Theo

Simeon A. Boyadjiev Boyd

, MD, University of California, Davis

Xem lại/Duyệt lại toàn bộ lần cuối Thg2 2018| Sửa đổi nội dung lần cuối cùng Thg2 2018
Nguồn chủ đề

Chứng dính liền khớp sọ sớm là sự kết hợp sớm của một hoặc nhiều đường khớp vây.

Sự kết hợpcủa các đường khớp sớm trước khi gây ra biến dạng xương sọ đặc trưng do giảm tăng trưởng theo hướng vuông góc với đường khớp đóng. Nó xảy ở 1 trong 2500 trẻ sống. Có một số loại, tùy thuộc vào đường khớp nào bị dính liền.

Đường khớp sọ.

Đường khớp sọ.

Chứng dính liền đường khớp giữa

Chứng dính liền đường khớp giữa là loại phổ biến nhất và gây ra một hộp sọ hẹp và dài (hiện tượng đầu dài). Hầu hết các trường hợp xảy ra đơn độc và lẻ tẻ, có nguy cơ di truyền sang con <3%. Tình trạng khuyết tật về học tập có thể xuất hiện ở 40 đến 50% bệnh nhân.

Chứng dính liền khớp thái dương - đỉnh

Chứng dính liền khớp sọ thái dương - đỉnh sớm là loại phổ biến thứ hai và có thể ở cả 2 bên, gây ra một cái sọ ngắn và rộng (đầu ngắn), hoặc 1 bên, gây ra một sự biến dạng hộp sọ theo đường chéo (tật sọ chéo). Chứng sọ chéo thật sự (nghĩa là do tình trạng dính liền khớp sọ sớm gây ra) thường dẫn đến hốc mắt 2 bên bất đối xứng và cần được phân biệt với chứng sọ chéo do tư thế ở vị trí, là do vẹo cổ hoặc đặt trẻ nhỏ nằm chủ yếu ở một bên và không dẫn đến 2 hốc mắt bất đối xứng. Trong chứng sọ chéo tư thế, mặt sau của sọ được làm phẳng ở một bên, phía trước có thể sọc ngang và tai ở mặt phẳng có thể bị đẩy về phía trước, nhưng các hốc mắt vẫn đối xứng. Khoảng 25% các trường hợp dínhliền đường khớp sọ đỉnh là có tổn thương hệ thống và do đột biến gen đơn hoặc khuyết tật nhiễm sắc thể.

Bệnh lý dính liền sớm đường khớp thái dương - đỉnh thường có liên quan đến các bất thường vùng mặt và ngoại sọ khác như trong các hội chứng Crouzon, Muenke, Pfeiffer, Saethre-Chotzen, Carpenter, hay Apert.

Các chuyên gia đọc thêm

Cũng quan tâm

TRÊN CÙNG