MSD Manual

Hãy xác nhận rằng quý vị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe

honeypot link

Giới thiệu các vấn đề xã hội ở người cao tuổi

Theo

Daniel B. Kaplan

, PhD, LICSW, Adelphi University School of Social Work

Xem lại/Duyệt lại toàn bộ lần cuối Thg8 2016| Sửa đổi nội dung lần cuối cùng Thg8 2016

Các vấn đề xã hội ảnh hưởng đến nguy cơ và giai đoạn bị bệnh của người cao tuổi cũng như là khả năng của nhân viên y tế trong việc chăm sóc và phân bố thời gian.

Tiền sử về xã hội giúp các thành viên của nhóm liên ngành đánh giá nhu cầu chăm sóc và hỗ trợ xã hội. Bao gồm các câu hỏi về những điều sau đây:

  • Tình trạng gia đình và hôn nhân hoặc người bạn đồng hành

  • Những sự sắp đặt trong cuộc sống

  • Tình hình tài chính

  • Tiền sử công việc

  • Giáo dục

  • Các hoạt động tiêu biểu hàng ngày (ví dụ: cách chế biến các bữa ăn, những hoạt động nào có thêm ý nghĩa cho cuộc sống, những vấn đề có thể xảy ra)

  • Cần và những yếu tố cần có của người chăm sóc (để giúp đỡ kế hoạch chăm sóc)

  • Tiền sử chấn thương, mất mát, và sức mạnh vượt qua

  • Tiền sử sử dụng chất gây nghiện và các vấn đề pháp lý

  • Bệnh nhân có trách nhiệm riêng về chăm sóc (có thể không tự nguyện thông báo về triệu chứng mà bệnh nhân có hoặc bất kỳ can thiệp nào gây cản trở việc chăm sóc)

Cũng quan tâm

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

TRÊN CÙNG