MSD Manual

Hãy xác nhận rằng quý vị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe

honeypot link

Thiếu máu tan máu chấn thương

(Thiếu máu tan máu vi mạch)

Theo

Evan M. Braunstein

, MD, PhD, Johns Hopkins School of Medicine

Xem lại/Duyệt lại toàn bộ lần cuối Thg1 2017| Sửa đổi nội dung lần cuối cùng Thg1 2017
Nguồn chủ đề

Thiếu máu tan máu chấn thương là sự tan máu trong lòng mạch gây do đứt gẫy hồng cầu ồ ạt trong tuần hoàn.

Chấn thương tạo ra các mảnh vỡ hồng cầu (ví dụ, hình tam giác, hình mũ bảo hiểm) được gọi là tế bào vỡ ở máu ngoại vi;chẩn đoán dựa trên tiêu bản máu ngoại vi. Các mảnh vỡ hồng cầu khiến cho MCV thấp và độ rộng phân bố hồng cầu (RDW) cao.

Chẩn đoán thiếu máu tan máu vi mach: khi xuất hiện những mảnh vỡ hồng cầu ở vi mạch. Nguyên nhân của dạng tan máu gồm:

Điều trị: điều trị bệnh nền Đôi khi có thể có Thiếu máu thiếu sắt kết quả của hemosiderin niệu mãn tính và, khi đó cần bổ sung sắt.

Các chuyên gia đọc thêm

Cũng quan tâm

TRÊN CÙNG