MSD Manual

Hãy xác nhận rằng quý vị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe

honeypot link

Bệnh Hemoglobin E

Theo

Evan M. Braunstein

, MD, PhD, Johns Hopkins School of Medicine

Xem lại/Duyệt lại toàn bộ lần cuối Thg1 2017| Sửa đổi nội dung lần cuối cùng Thg1 2017

Dạng đồng hợp tử Hb E (là bệnh huyết sắc tó) gây thiếu máu tan máu nhẹ, thường không có lách to.

Hb E là loại Hb phổ biến thứ 3 trên toàn thế giới (sau Hb A và Hb S), chủ yếu ở Đông Nam Á (> 15% tỷ lệ mắc bệnh đồng hợp tử), ít gặp ở cộng đồng Trung quốc. Dạng dị hợp tử (Hb AE) không có triệu chứng. Dạng dị hợp tử Hb E và beta-thalassemia có tan máu nặng hơn S-thalassemia hoặc đồng hợp tử Hb E và thường có lách to.

Dạng dị hợp tử (Hb AE), có hồng cầu nhỏ nhưng không thiếu máu, có thể thấy các hồng cầu bia bắn trên tiêu bản máu ngoại vi. Dạng đồng hợp tử, có thiếu máu hồng cầu nhỏ mức độ nhẹ, có hồng cầu bia bắn.

Chẩn đoán Hb E dựa trên điện di Hb.

Hầu hết bệnh nhân không cần điều trị. Tuy nhiên, trường hợp nặng có thể truyền máu hoặc cắt lách.

Các chuyên gia đọc thêm

Cũng quan tâm

TRÊN CÙNG