MSD Manual

Hãy xác nhận rằng quý vị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe

honeypot link

Bệnh Hemoglobin C

Theo

Evan M. Braunstein

, MD, PhD, Johns Hopkins School of Medicine

Xem lại/Duyệt lại toàn bộ lần cuối Thg1 2017| Sửa đổi nội dung lần cuối cùng Thg1 2017

Bệnh hemoglobin C là một bệnh huyết sắc tố gây ra các triệu chứng thiếu máu tan máu.

Tỷ lệ Hb C ở người da đen ở Mỹ là khoảng 2 đến 3%. Dạng dị hợp tử không có triệu chứng. Dạng đồng hợp tử có thiếu máu tan máu mạn tính, lách to và các triệu chứng của thiếu máu. Sỏi mật là biến chứng phổ biến nhất, sau đó là cường lách

Cần nghĩ đến Bệnh hemoglobin C ở tất cả các bệnh nhân có tiền sử gia đình và bằng chứng về thiếu máu tan máu, đặc biệt ở người lớn có lách to. Thiếu máu thường nhẹ nhưng có thể nặng. Trên tiêu bản máu ngoại vi thấy những hồng cầu hình bia bắn, hình cầu, đôi khi trên hồng cầu có tinh thể. Có thể có hồng cầu có nhân. Không có hồng cầu liềm. Trên điện di phát hiện HbC. Dạng dị hợp tử chủ yếu chỉ thấy hồng cầu bia bấn.

Không có điều trị đặc hiệu Thiếu máu thường không nghiêm trọng đủ để yêu cầu truyền máu.

Các chuyên gia đọc thêm

Cũng quan tâm

TRÊN CÙNG