MSD Manual

Hãy xác nhận rằng quý vị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Kinh doanh & cấp giấy phép

Nội dung Cẩm nang MSD có sẵn để cấp phép theo từng phần hoặc toàn bộ. Có thể được tùy chỉnh và cấu hình để phù hợp với hệ thống của quý vị. Khả năng thực hiện các liên kết nhúng, các công cụ tìm kiếm và bất kỳ giải pháp tùy chỉnh nào khác được cung cấp. Cẩm nang MSD là tài liệu tham khảo về sức khỏe đáng tin cậy nhất trên thế giới trong hơn 100 năm qua và chúng tôi cam kết tìm ra những cách sáng tạo để cung cấp các phương pháp và thông tin giáo dục cho các bác sĩ lâm sàng và bệnh nhân.