MSD Manual

Hãy xác nhận rằng quý vị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Liên hệ với chúng tôi

Sửa đổi nội dung lần cuối cùng Thg3 2020

Liên hệ với nhân viên Cẩm nang MSD

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý vị. Khi liên hệ với chúng tôi, vui lòng nêu quốc gia nơi quý vị hiện đang cư trú.

Liên hệ với bộ phận Cẩm nang MSD

Báo cáo biến cố bất lợi

Mặc dù Cẩm nang MSD do Merck Sharp & Dohme Corp xuất bản, nhưng Cẩm nang MSD không liên đới đến dòng sản phẩm dược phẩm của MSD theo bất kỳ cách nào.

Các quốc gia bên ngoài Hoa Kỳ có thể có các quy trình cụ thể để giải quyết các báo cáo về các biến cố bất lợi. Vui lòng liên hệ với văn phòng MSD địa phương hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền ở địa phương để biết thêm thông tin.  

Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến các sản phẩm kê đơn của MSD, tình trạng bệnh lý hoặc các vấn đề sức khỏe cá nhân của quý vị, vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị, bởi vì họ là người hiểu rõ nhất tình trạng bệnh lý của quý vị.