MSD Manual

Hãy xác nhận rằng quý vị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe

honeypot link

Quinupristin và Dalfopristin

Theo

Hans P. Schlecht

, MD, MSc, Drexel University College of Medicine;


Christopher Bruno

, MD, Drexel University College of Medicine

Xem lại/Duyệt lại toàn bộ lần cuối Thg1 2015| Sửa đổi nội dung lần cuối cùng Thg1 2015

Quinupristin và dalfopristin là kháng sinh nhóm lincosamide (xem Lincosamides, Oxazolidinones, và Streptogramins) là các dẫn xuất bán tổng hợp của pristinamycin, một streptogramin tự nhiên. Quinupristin / dalfopristin (Q / D) được đưa vào cùng với nhau trong một hợp chất 30/70 cố định; sự kết hợp này có hoạt tính chống khuẩn với hoạt động như sau:

  • Streptococci và Staphylococci, bao gồm các dòng kháng với các nhóm kháng sinh khác

  • Một số vi khuẩn kỵ khí Gram âm

  • Clostridium perfringens

  • Peptostreptococcus sp

  • Các vi khuẩn không điển hình (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila)

Q / D ức chế Enterococcus faecium, kể cả những chủng kháng vancomycin. E. faecalis là kháng.

Q / D được dùng qua catheter tĩnh mạch trung tâm vì viêm tĩnh mạch thường xảy ra khi Q / D được cho qua tĩnh mạch ngoại vi. Có đến 30% bệnh nhân phát triển bệnh đau cơ.

Cần giảm liều để suy gan nặng nhưng không suy thận.

Q / D có thể ức chế sự chuyển hoá của các thuốc được chuyển hóa bởi hệ thống isoenzyme cytochrome P-450 (CYP450) 3A4.

Cũng quan tâm

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

TRÊN CÙNG