MSD Manual

Hãy xác nhận rằng quý vị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe

honeypot link

Lincosamides, Oxazolidinones, và Streptogramins

Theo

Hans P. Schlecht

, MD, MSc, Drexel University College of Medicine;


Christopher Bruno

, MD, Drexel University College of Medicine

Xem lại/Duyệt lại toàn bộ lần cuối Thg1 2015| Sửa đổi nội dung lần cuối cùng Thg1 2015

Lincosamid (clindamycin-xem Clindamycin), oxazolidinones (linezolid, tedizolid-xem LinezolidTedizolid), và streptogramins (dalfopristin [streptogramin A] và quinupristin [streptogramin B]xem Quinupristin và Dalfopristin) được nhóm lại với nhau bởi vì chúng có cùng một phương thức hoạt động kháng khuẩn và các phổ kháng khuẩn tương tự. Macrolides (xem Macrolides) và telethromycin ketolit (xem Telithromycin) có thể được bao gồm trong nhóm này vì những lý do tương tự. Tất cả ức chế tổng hợp protein bằng cách liên kết với tiểu đơn vị ribosomal 50S.

Kháng chéo xảy ra trong số các loại kháng sinh sau đây vì chúng liên kết với cùng một đích:

  • Macrolides

  • Clindamycin

  • Quinupristin

  • Telithromycin (đến mức độ nào đó)

Tuy nhiên, kháng chéo không xảy ra giữa những kháng sinh này và dalfopristin và linezolid, vì chúng kết hợp với các mục tiêu khác nhau trên tiểu đơn vị ribosome 50S.

Cũng quan tâm

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

TRÊN CÙNG