MSD Manual

Hãy xác nhận rằng quý vị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe

honeypot link

β -Lactam

Theo

Hans P. Schlecht

, MD, MSc, Drexel University College of Medicine;


Christopher Bruno

, MD, Drexel University College of Medicine

Xem lại/Duyệt lại toàn bộ lần cuối Thg1 2015| Sửa đổi nội dung lần cuối cùng Thg1 2015

β-Lactam là thuốc kháng sinh có vòng nhân β-lactam. Các phân nhóm bao gồm

Tất cả các β-lactam liên kết và khử hoạt tính các enzim cần thiết cho sự tổng hợp thành tế bào vi khuẩn.

Các chuyên gia đọc thêm

Cũng quan tâm

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

TRÊN CÙNG