MSD Manual

Hãy xác nhận rằng quý vị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe

honeypot link

William J. Cochran, MD

Affiliations

  • Associate, Department of Pediatrics, GI, and Nutrition
  • Geisinger Clinic
  • Clinical Professor, Department of Pediatrics
  • Temple University School of Medicine