Manuale Msd

Please confirm that you are not located inside the Russian Federation

honeypot link
Panniculite
467-panniculitis-consumer-slide-7-springer-high_it
Panniculite

    Questa immagine mostra le escrescenze (noduli) cutanee arrossate dovute all’infiammazione sottocutanea sulle cosce di una persona affetta da panniculite.

© Springer Science+Business Media